Küba Vatandaşlığı

Küba Vatandaşlığı

Küba vatandaşlık hakkı özel durumlar dışında sonradan kazanılmamaktadır. Küba vatandaşlığı sadece doğumla elde edilmektedir. Küba'da doğmuş olsa bile başka ülkede yaşayan kişiler geri dönüş yasasından faydalanabilirler. Bu kategoriden başvuru yapacak kişilerden doğum belgesi ve süresi bitmiş kimlik belgesini göç durumunun ispatı olarak istenebilir.

Küba sürekli oturum iznine sahip olan kişiler Küba vatandaşlarının yararlandığı tüm haklardan yararlanabilmektedirler. Küba'da sürekli oturma izni olan kişiler Küba'da yaşamasalar da (24 aya kadar) ülkedeki haklarını kaybetmezler ve geri döndüklerinde aynı haklardan yararlanabilirler. 2011'de göç yasalarında yapılan değişiklerle Küba oturma izni olan yabancılar araba, ev alabilmekte ve ülkeye yatırım yapabilmektedir. Küba'da oturma iznine sahip olanlar Küba vatandaşları gibi ücretsiz sağlık sigortasına sahip olurlar ve devletten istemeleri halinde günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Küba'da daimi oturma iznine, Küba vatandaşlarıyla evlenenler ve Küba'da daimi oturma iznine sahip 1.dereceden bağı olan kişiler sahip olabilir. Küba'da kalıcı ikamet edebilmek için eşin ya da yakının ikametinde yaşamak zorunludur. Küba'da 1.dereceden bir yakının veya tanıdığının ikamet adresinde yaşamak istemeyen kişi bir ev alması şartıyla ayrı yaşayabilir.

Küba vatandaşları ya da Küba'da kalıcı oturma izni olan kişiler en fazla iki tane ev alabilirler. Küba kalıcı oturum iznine başvuru yapacak kişiden ayrıca ekonomik olarak kendisini kanıtlaması ya da Küba'da bir yerde yasal olarak çalıştığını bildirmesi istenmektedir. Küba kalıcı ikamet izni talep edenlerden pasaportun kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın ve eğer varsa tüm vizelerinin yer aldığı sayfaların fotokopisi istenmektedir. Bununla birlikte fotoğraf ve tıbbı muayene sonucunun da beyan edilmesi gereklidir. Tıbbi muayene testinin içerisinde HIV testi, bir seroloji testi ve torastik radyografi bulunur.

Küba kalıcı ikamet başvuru zahmetli, karışık gibi görünse de evrakların tercümesi gibi gerekli şartlar aşıldığında geriye yalnızca beklemek kalmaktadır.

İstenen tüm şartlar yerine getiridikten sonra Küba kalıcı ikamet başvuru işlemleri 2-6 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Başvuru onaylandıktan sonra bir Küba vatandaşı ile eşit haklara sahip olunmaktadır.

Küba Kalıcı Oturum İzni Almak için Gerekli Evraklar

Küba'da vatandaşlık sadece doğuştan kazanılabilir. Ancak Küba'da kalıcı ikamet iznine sahip olan kişi Küba vatandaşıyla eşit haklara sahip olabilmektedir. Küba kalıcı oturum izni için Küba vatandaşıyla evlenmesi ya da Küba'da kalıcı oturma iznine sahip 1. Dereceden yakını ile aynı adreste yaşaması gerekmektedir. Küba kalıcı ikamet iznine sahip çocuğu olan kişiler de Küba kalıcı oturma iznine başvuru yapabilirler. Küba kalıcı oturum izni için istenen evrakların güncel olması yani 6 aydan eski olmaması gerekmektedir. 16 yaşından küçük olanlar Küba kalıcı ikamet iznine başvuru yapamazlar.

Kalıcı İkamet İzni İstek Dilekçesi

Küba'da kalıcı oturum izni almak için sebeplerin açıklandığı ilgili bölüme hitaben, şahsen bir dilekçe yazılması gerekmektedir. Yazılacak olan dilekçe Küba Cumhuriyetine nenden Küba'da ikamet edilmek istenildiğine dair açıklayıcı nitelikte olması gerekmektedir.

Biyografi

Biyografi modelinin kişisel bilgileri içermesi gerekmektedir. Bu belgede kişisel bilgilerin haricinde önceki yurtdışı seyahatleri, Küba'da ziyaret ihtimali olan kişilerin isimleri, adresleri, çalışma deneyimi, diploma, mezuniyet belgeleri, yabancı dil bilgisi de bulunmalıdır. Bu evrak İspanyolca dilinde hazırlanmalıdır. Bu evrak aynı zamanda başvuru formu özelliği taşımaktadır.

Sabıka Kaydı ve Doğum Belgesi

Küba'da doğanların Küba'da kalıcı ikamet izni için izleyeceği prosedür yabancılardan farklıdır. Türkiye'den başvuranlar doğum belgesi ve sabıka kaydını Türkiye'den almalı, tercümesini yaptırmalı ve Küba Büyükelçiliği'nde tasdik ettirmelidir.

Küba'da İkamet Edilecek Evin Noter Anlaşması

Küba'da noterde yapılan bu anlaşma yabancı ülke vatandaşının bir evde ikamet edeceğinin resmi ibrazına dayanmaktadır. Eş ya da akraba yanında kalıcak kişilerin yanında eşinin veya bir akrabasının bulunması gerekmektedir.

Küba Kanunlarına Uygun Evlilik Belgesi

Küba vatandaşı ile evli olan kişilerden istenen bu belge başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Bu belge ikamet adresinin bağlı olduğu noterden alınması gerekmektedir. Örneğin; Santiago de Cuba'da evlenildiyse ve Havana'da yaşanıyorda bu kağıdın Santiago de Cuba'dan alınması gereklidir, Havana'dan alınan evlilik belgesi geçerli olmamaktadır.

Küba'da belli bir zaman yaşamış ve yaşam koşullarını oluşturmuş bireyler için sağlanan Küba kalıcı oturum izni almak için gerekli şartların tam ve eksiksiz olarak tamalanması gerekmektedir.